Ejerforeningen Kongensgade/Klostervej Odense

Ejerforeningen Kongensgade / Klostervej, Odense

Klostervej 28A
5000 Odense C
E-mail: bestyrelsen@efkk.dk

Bestyrelse

Formand:


Kai Hartmann Smith

Næstformand:


Mogens Pedersen

Kasserer:


Mogens Pedersen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:


Birgitte Holmer Petersen
Deanna Thomsen
Allan Hauge

Øvrige generalforsamlingsvalgte personer

Suppleanter


Ib Jacobsen
Finn Junge Andersen

Revisor


Leif Pedersen

Revisor suppleant


Jørgen Andersen

Ejendomsadministration

Kongensgade A/S administrerer ejerforeningen og står for opkrævning af fællesudgifter.

Husregler for Kongensgade/Klostervej

Husreglerne er lavet med baggrund i, at beboerforeningen ønsker at værne om vores fælles områder, samt at der generelt skabes en holdning til vores daglige færden i bebyggelsen.

Det er vores holdning, at vi alle beboere er ansvarsbevidste og hensynsfulde. Vi kan også modsat acceptere vores forskellighed, så vi får skabt tryghed og en god atmosfære for alle beboer. Vi ønsker derfor kun at udstikke nogle enkle og simple regler.

Generelt

 1. Ved benyttelse af de fælles områder og lokaler skal disse afleveres som man har overtaget dem, og som man selv ønsker at overtage dem.
 2. Vi skal altid vise hensyn til hinanden når der spilles musik, bruger fællesboligen etc., og derfor har vi aftalt at der ikke spilles høj musik/støjes efter kl. 23.00 fra søndag til torsdag og ikke efter 24.00 på fredage og lørdage.
 3. Da dette har stor betydning for specielt brugen af fællesboligen, er det blevet aftalt, at ved overtrædelse af ovenstående husregler ved brug af fællesboligen, vil resultere i en karantæne for brug af fællesboligen i 6 måneder. Der vil blive lukket for muligheden for at booke.

Gårdhaven


Gårdhaven og dens aktiviteter er forbeholdt beboere i Byliv. Gårdhaven indeholder:
 1. Ved benyttelse af aktiviteterne skal de afleveres i pæn ryddelig stand.
 2. Affald skal fjernes fra gårdhaven, om nødvendigt skal mindre affald fejes op fra områder, man har benyttet.
 3. Dyr må ikke luftes i gårdhaven.
 4. Gårdhavens spil/legepladser må ikke benyttes efter kl. 23.00 fra søndag til torsdag og ikke efter 24.00 på fredage og lørdage af hensyn til støjgener.

Trappeopgange

 1. Trappeopgangene er et fælles rum, der også er et vigtigt sikkerhedselement for hele bygningen. Vi betaler alle for at få det holdt rent. Trappeopgangene bør ikke anvendes til permanent opbevaring af fodtøj, klapvogne eller lignende.
  Sker der en ulykke, så skal området fungere som en flugtvej uden unødige forhindringer. Endvidere taler æstetiske hensyn for almindelig orden og ryddelighed. Trappeopgangene holdes i pæn ryddelig stand, såfremt der spildes eller tabes noget skal dette fjernes.
 2. Ligeledes skal mellemgangene fra gårdmiljø til Kongensgade holdes fri for cykler, barnevogne o.l. Disse skal ligeledes betragtes som flugtveje uden unødige forhindringer.

Parkeringskælder

 1. Parkeringskælderen holdes i pæn ryddelig stand, især tænkes der på bil puslepladsen, der ikke er en vaskesplads.
 2. Det er kun tilladt at bruger sin egen parkeringsplads, og ikke anviser gæster til pladser, der er lejet/købt.
 3. Personer, som kun lejer p-plads, må ikke anvende indvendige trappeopgange. Disse personer skal altid anvende trappeopgang til gårdhave i forbindelse med ind- og udgang fra P-kælder.

Altaner/terrasser

 1. Ønskes vindafskærmninger til altanerne skal disse være af samme type, som er valgt af beboerforeningen. I gårdhaven kan ses de tre af ejerforeningen tilladte muligheder, enten af træ, råglas (PVC) eller specialstof.
 2. Paraboler, antenner eller lignende genstande er ikke tilladt at opsætte på altanerne.
 3. Husdyr er tilladt at have i lejligheden, så længe disse ikke generer øvrige beboer (f.eks. hund der gør dagen lang, når beboerne er på arbejde vil være en gene). Disse regler er generelle for ejendomme og reglerne kan være anderledes for de lejligheder der lejes ud.

Affaldssystem (Skraldesug)

 1. Affaldssystemet i Byliv er lavet med fokus på mest mulig komfort og mindst mulig lugtgener, hvorfor systemet er udført som et mobilt skraldesug anlæg.

  Det betyder imidlertid, at affaldssystemet KUN må benyttes til husholdningsaffald, og at alt affald skal være i lukkede poser. Systemet er driftssikker så længe det bruges korrekt, men hvis der smides for store poser eller andet affald i systemet, er anlægget følsom overfor at danne propper i kanalerne, hvilket vil påføre ejerforeningen omkostninger ifbm. afhjælpning af proppen.

  Alle beboere bedes derfor studerer ovenstående "Brugervejledning til Skraldesuganlæg" grundigt, og kun benytte systemet som foreskrevet. Ved overtrædelse vil eventuel ekstra regning til ejerforeningen blive sendt til den pågældende ejer.

Papircontainer


 1. Ejerforeningen har 4 papircontainere placeret foran fællesboligen, som beboerne kan benytte til aviser, reklamer, papir og pap i småstykker, da disse ikke må komme i skraldesuganlægget.

Glas- og flaskeaflevering


 1. Kan ske på Klostervej 10A v/P-plads (nedgravet flaskecontainer). Se ruten til flaskecontainer ved at klikke her.

Fællesbolig


 1. Ejerforeningen har en fællesbolig, som lejes ud til beboerne. Fællesboligen indeholder køkken, toilet/bad, opholdsrum til fest og lign. med plads til 30 personer samt værelse med seng/dyner. Yderligere om denne findes under informationer.